სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2024 წლის მიღებაზე სასურველი პროგრამის შერჩევა

News Poster

2024 წლის მიღებაზე სასურველი პროგრამის შერჩევა

(2024 წლის 25-27 ივნისი)

თუ დარეგისტრირდით 2024 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე და გაირეთ მოტივაციური გასაუბრება/შემოქმედებითი ტური კოლეჯში, სარეგიტრაციო სისტემაში vet.emis.ge-ზე აპლიკანტის პირად პროფაილში შეგიძლიათ მიუთითოთ კონკრეტული პროგრამა და იხილოთ რეიტინგული სიაში თქვენი ადგილი.

აპლიკანტებს სარეგისტრაციო სისტემაში (vet.emis.ge) ავტორიზაციის შემდგომ აქვთ წვდომა შედეგებზე, სადაც მოცემულია მათ მიერ არჩეული პროგრამა/პროგრამები, რეიტინგული ქულა, ადგილი რეიტინგულ სიაში და ა.შ. ყველა აპლიკანტი, ვინც მოხვდა რეიტინგულ სიაში, აუცილებელია გააკეთოს საბოლოო არჩევანი, 2024 წლის 25 ივნისიდან 27 ივნისის ჩათვლით პერიოდში.

• საბოლოო არჩევანის გაკეთება არაა სავალდებულო იმ აპლიკანტებისთვის, ვისაც მხოლოდ ერთი პროგრამა აქვს არჩეული, ან მხოლოდ ერთ პროგრამაზე აქვთ შედეგი.
• არჩევანის გაკეთება სავალდებულოა იმ აპლიკანტებისთვის, ვისაც ერთზე მეტი პროგრამა აქვს არჩეული.

1.თუ აპლიკანტს რეგისტრაციისას რამდენიმე პროგრამა აქვს არჩეული, აპლიკანტთა შერჩევის, რეიტინგული სიების ფორმირების, შედეგების ასახვის დადგენილი თავისებურებების გათვალისწინებით, ინფორმაციის აპლიკანტისთვის ხელმისაწვდომობის შემდეგ, სარეგისტრაციო სისტემაში ირჩევს მის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული იმ პროგრამებიდან ერთ-ერთს, რომელზეც მოიპოვა ჩარიცხვის უფლება. არჩევის ვადა - 25-27 ივნისი, 2024წ.
2. არჩეულ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის აპლიკანტი კოლეჯის მიერ განსაზღვრულ დოკუმენტებს კოლეჯში წარადგენს დადგენილ ვადაში - 01.07.07-12.07.2024წ.

2024 წელს ჩარიცხულთათვის სწავლის დაწყების თარიღია 2024 წლის 16 სექტემბერი

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ან მობრძანდით მისამართზე:
ქ. თბილისი, ილია ვეკუას ქ. N44, გლდანი, მე-5 და მე-6 მ/რაიონებს შორის
ტელ: 2140314, 2140315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები