სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14
Heavy
პედაგოგი: გრატიაშვილი სერგო
საგანი: მძიმე სამშენებლო ტექნიკა
Heavy
პედაგოგი: გიორგობიანი ლეილა
საგანი: საოფისე საქმე
Heavy
პედაგოგი: გრატიაშვილი გიორგი
საგანი: მძიმე სამშენებლო ტექნიკა
Heavy
პედაგოგი: ჯოლბორდი თინა
საგანი: ბუღალტრული აღრიცხვა
Heavy
პედაგოგი: მენთეშაშვილი ცირა
საგანი: ბუღალტრული აღრიცხვა
Heavy
პედაგოგი: მაზმიშვილი დალი
საგანი: რაოდენობრივი წიგნიერება
Heavy
პედაგოგი: ჩუტკერაშვილი ვანო
საგანი: ავტომობილის შემკეთებელი/ელექტრო-ტექნიკოსი
Heavy
პედაგოგი: აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე
საგანი: მცირე ბიზნესის წარმოება
Heavy
პედაგოგი: ჯაჯანიძე ვალერი
საგანი: ავტომობილის შემკეთებელი/ელექტრო-ტექნიკოსი
Heavy
პედაგოგი: ჯაფარიძე დავით
საგანი: მეწარმეობა
Heavy
პედაგოგი: შეწირული მანანა
საგანი: სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
Heavy
პედაგოგი: მჭედლიშვილი ნანა
საგანი: მეწარმეობა
Heavy
პედაგოგი: ელიავა გულნარა
საგანი: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
Heavy
პედაგოგი: დემურაშვილი შორენა
საგანი: ინფორმაციული ტექნოლოგი
Heavy
პედაგოგი: მარაული ციალა
საგანი: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
Heavy
პედაგოგი: ბააკაშვილი ნინო
საგანი: უცხო ენა (ინგლისური)
1 2 3

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები