სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14
male

თანამდებობა: დირექტორის მოადგილე, ფინანსურ და მატერიალურ რესურსების დარგში.

სახელი: გიორგი

გვარი: დიერაშვილი

მანანა ნიაზაშვილი

თანამდებობა: ხარისხის მართვის მენეჯერი

სახელი: მანანა

გვარი: ნიაზაშვილი

male

თანამდებობა: სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

სახელი: მარინე

გვარი: წიკლაური

მაია ტოროშელიძეი

თანამდებობა: საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

სახელი: მაია

გვარი: ტოროშელიძე

სესილი სიჭინავა

თანამდებობა: პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

სახელი: სესილი

გვარი: სიჭინავა

ქეთევან ჭიღიტაშვილი

თანამდებობა: მთავარი ბუღალტერი

სახელი: ქეთევან

გვარი: ჭიღიტაშვილი

მაია ომიაძე

თანამდებობა: იურისტი

სახელი: მაია

გვარი: ომიაძე

მურთაზ სიჭინავა

თანამდებობა: შესყიდვების სპეციალისტი

სახელი: დავით

გვარი: მესხიშვილი

შორენა მეფარიძე

თანამდებობა: საქმისმწარმოებელი

სახელი: შორენა

გვარი: მეფარიძე

სპარტაკ კუტივაძე

თანამდებობა: მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

სახელი: სპარტაკ

გვარი: კუტივაძე

მამია გოგავა

თანამდებობა: ქსელის ადმინისტრატორი

სახელი: გიორგი

გვარი: ყურაშვილი

ქეთევან გვაძაბია

თანამდებობა: ბიბლიოთეკარი

სახელი: ქეთევან

გვარი: გვაძაბია