სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ქ. თბილისის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“

News Poster

თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ცხადდება რეგისტრაცია მოკლევადიან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

1. „ტანსაცმლის დიზაინი და კერვა“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
2. „ამზომველ-ტოპოგრაფი (აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოების შესრულება“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
3. „ინფორმაციის ტექნოლოგია“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
4. „კომპიუტერული გრაფიკოსი (რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება)“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
5. „კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების ტექნიკოსი“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
6. „საეჭვო და დაზიანებული (ეროვნული, უცხოური) ვალუტის გამოვლენა“ - 48სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
7. „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
8. „მსუბუქი ავტომობილის ძრავას დიაგნოსტირება“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
9. „ვებპროგრამირება-FRONT“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
10. „მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
11. „სოციალური მედიის მართვა“ - 50სთ. ონლაინსწავლება (სწავლების ენა - ინგლისური, მოთხოვნა - B1 დონე).

პროექტი ითვალისწინებს ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით პროფესიული უნარების განვითარების გზით, შრომის ბაზრის ადეკვატური შრომითი რესურსების პროფესიულ მომზადება-გადამზადებას, სოციალურ ინტეგრაციას და დასაქმების ხელშეწყობას.

რეგისტრაციის ვადები: 2022 წლის 18 მაისიდან 30 მაისის ჩათვლით.
თითოეულ პროგრამაზე სწავლის ხანგრძლივობა - არაუმეტეს 3 თვე.
სწავლა დაიწყება 2022 წლის 6 ივნისიდან, კვირაში 2-4 დღე, დღეში 3-5 საათი.

შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმები:

 • რეგისტრაცია - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
 • მინიმალური ასაკი - 18 წელი.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად www.dasakmdi.ge.
მის: ქ. თბილისი, გლდანი, ილია ვეკუას ქუჩა, N44 (მე-5 და მე-6 მიკრორაიონებს შორის).
ტელ: 032 2-140-314; 2-140-315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები