სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ცხადდება სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოში პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლის წევრობის მსურველ კანდიდატთა რეგისტრაცია

News Poster

სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ წესდების შესაბამისად, კოლეჯი ვალდებულია აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლი კოლეჯში ჩატარებული არჩევნების საფუძველზე.

სამეთვალყურეო საბჭოში პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლის არჩევის მიზნით, კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადად განისაზღვრა 2023 წლის 27 ივლისიდან 2023 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, ი. ვეკუას ქ. N44, ყოველ სამუშაო დღეებში, შაბათ-კვირის გარდა, 09:30-18:30 საათამდე.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველმა პროფესიული განათლების მასწავლებელმა კოლეჯის კანცელარიაში ან/და ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე: profgldaniedu@gmail.com უნდა წარმოადგინოს განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე. რეგისტრირებულ კანდიდატთათვის არჩევნების დღედ განისაზღვრა 2023 წლის 6 სექტემბერი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის
მოგვმართეთ ტელეფონზე: 2140314
კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები