სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

„მსუბუქი ავტომობილების დიაგნოსტირება“ ინფორმაცია გასაუბრების შესახებ

News Poster

მადლობა, რომ მონაწილეობთ სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ მიერ პროფესიული მომზადების პროგრამის, “მსუბუქი ავტომობილების დიაგნოსტირება" ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტოს მხარდაჭერით.

აპლიკანტების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:

 • • საბაზო განათლება;
 • • გასაუბრება;
 • გასაუბრება გაიმართება 2022 წლის 27 აპრილს 12:00 საათზე,
  სსიპ -კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში“ (მის. თბილისი, გლდანი, ილია ვეკუას 44).

  გასაუბრებაზე წარმოსადგენი დოკუმენტები:

  • • საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • თითოეული აპლიკანტისათვის გამოყოფილია დროის ხანგრძლივობა არაუმეტეს 15 წუთისა.

   დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ტელ: + 995 32 2-140-314, + 995 32 2-140-315

   გისურვებთ წარმატებას!

   კოლეჯის ადმინისტრაცია

   თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები