სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

„სასაწყობე სატვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაცია“ ინფორმაცია გასაუბრების შესახებ

News Poster

მადლობა, რომ მონაწილეობთ სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ მიერ პროფესიული გადამზადების პროგრამის, „სასაწყობე სატვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაცია“ ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტოს მხარდაჭერით. პროგრამა შპს „ნოვა“-ს ინიციატივით, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია/ICCA-სა და GIZ-ის მედიატორობით შემუშავდა.

აპლიკანტების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:

 • • საბაზო განათლება;
 • • პრაქტიკული გამოცდილება სასაწყობე სატვირთულების ოპერირებაში არანაკლებ 6 თვე;
 • • ასაკი არანაკლებ 18 წელი;
 • • გასაუბრება.

გასაუბრება გაიმართება 2022 წლის 13 მაისს 15:00 საათზე, სსიპ -კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში“ (მის. თბილისი, გლდანი, ილია ვეკუას 44).

გასაუბრებაზე წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • • პრაქტიკული გამოცდილების (სასაწყობე სატვირთულების ოპერირებაში არანაკლებ 6 თვე) დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • • საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თითოეული აპლიკანტისათვის გამოყოფილია დროის ხანგრძლივობა არაუმეტეს 15 წუთისა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ტელ: + 995 32 2-140-314, + 995 32 2-140-315

გისურვებთ წარმატებას!

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები